Публічні оферти

Щодо кожного з представлених Договорів:
Договір публічної оферти адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Замовниками договір про надання послуг.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх замовників.

Договірні відносини між Виконавцем і Замовником укладаються шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в вигляді публічної оферти з підписанням письмового примірника Сторонами. Оплачуючи послуги Виконавця, Замовник погоджується з усіма умовами договору та умовами відповідальності у разі порушення умов цього Договору.